Кога започва допълнителното задължително осигуряване в пенсионен фонд? В тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване, т.е. от сключването на първия трудов договор или стартиране на дейност като самостоятелно заето лице, сте длъжни да изберете фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който да постъпват Вашите вноски. За целта е необходимо да подадете заявление [...]