Доходност и стойност на един дял на пенсионен фонд Основният начин да се информирате за резултатите от инвестиране на Вашите средства е да следите изменението на стойността на един дял на пенсионния фонд. Доходността се изчислява за определен период като се използват стойностите на един дял на дадения пенсионен фонд в началото и в края на [...]