Защо има необходимост и какви са ползите от допълнителното пенсионно осигуряване? Мотивите за извършване на радикалната пенсионна реформа бяха ниските и почти еднакви пенсии (коефициент на заместване на дохода 25-27%), увеличаващите се осигурителни вноски и в същото време намаляваща събираемост, демотивацията за участие в обществената осигурителна система, съпроводена с бягство в сивата икономика, и не [...]