(о)Познай финансовите термини

Съотношение между финансовия резултат и собствения капитал на Пенсионно осигурително дружество, изразяващо степента на рентабилност на собствения капитал на дружеството.

Правилно! Грешно!

Официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.

Правилно! Грешно!

Лице, което прехвърля своето вземане.

Правилно! Грешно!