(о)Познай финансовите термини

Унищожаване на цялото имущество или цялостна загуба по дадена полица, т.е. имуществото е претърпяло толкова голяма повреда, че възстановяването му не е оправдано, откраднато е или е недостъпно за ползване по предназначение.

Правилно! Грешно!

Cделка /договор/, съгласно която корабособственикът се задължава да превози товара по море или да предостави частично или изцяло кораб на разпореждане на наемателя срещу определено навло.

Правилно! Грешно!

Вид технически резерв. Образува се за посрещане на задълженията за плащане на суми, предназначени за застраховащи, застраховани, осигурени и за трети ползващи се лица, под формата на бонуси и отстъпки, произтичащи от развитието на риска.

Правилно! Грешно!