Финансови пазари

Основните функции на финансовите пазари са:
•Набиране на капитал;
•Осигуряване на инвестиционни възможности;
•Подпомагане развитието на бизнеса;
•Разпределяне на печалбата (финансовите ресурси);
•Корпоративно управление;
•Барометър за състоянието на икономиката;
•Определяне на референтна (пазарна) цена.

Инфлация