Необходимост и ползи от застраховането

Непредсказуемостта е тази, която стои в основата на застраховането. Тя е и тази, която дава началото на застрахователната индустрия. Колкото по-голяма икономическа дейност предприемат хората, пред толкова повече рискове се изправят те. Успехът и стабилността на едно домакинство или фирма се измерва с придобитите имущества, но с увеличаване на имуществото расте и опасността то да бъде унищожено или увредено. И не само имуществото може да пострада, човек трябва да мисли и за своя живот и здраве. Не е достатъчно само "да чукнеш на дърво". Решението е именно сключването на застраховка.

Гарантиране на по-висока степен на сигурност във всеки аспект, чрез прехвърляне на риска посредством сключване на застраховки.

Застраховането ни осигурява защита от финансови загуби за нас и нашето семейство. Когато застраховаме навреме, ние се справяме с неосъзнатия риск, който е навсякъде около нас.

Насоки при използване на застрахователни услуги