(о)Познай финансовите термини

Съотношение между финансовия резултат и собствения капитал на Пенсионно осигурително дружество, изразяващо степента на рентабилност на собствения капитал на дружеството.