(о)Познай финансовите термини

Заем, разрешаван от търговските банки за строеж, извършване на подобрения и закупуване на жилища срещу ипотекиране обекта на кредитиране.