(о)Познай финансовите термини

Лице, което прехвърля своето вземане.