(о)Познай финансовите термини

Ценни книги, които изразяват правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичане на определен срок.