(о)Познай финансовите термини

Пенсионен фонд (елемент на III стълб на пенсионноосигурителната система), участието в който не е задължително и зависи от волята и възможностите на лицата и техните работодатели за натрупване на допълнителни пенсионни спестявания.