(о)Познай финансовите термини

Лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на финансови инструменти.