(о)Познай финансовите термини

Юридическо лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и дейности, съобразно издадения лиценз от съответния компетентен орган (в Република България този орган е Комисията за финансов надзор).