(о)Познай финансовите термини

cCделка /договор/, съгласно която корабособственикът се задължава да превози товара по море или да предостави частично или изцяло кораб на разпореждане на наемателя срещу определено навло.