Контакти

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16

централа: 02 94 04 999

факс: 02 829 43 24

e-mail: [email protected]

 

Подаване на жалби и документи:

e-mail: [email protected]
 

Прес-център: 02 9404 789

e-mail: [email protected]