Вашите права, гарантирани в трудовото законодателство

  • Осигурени сте за пенсия, здраве, трудова злополука, майчинство.
  • Времето, през което работите на трудов договор, се зачита за трудов стаж. Това е особено важно, когато настъпи време да се пенсионирате.
  • Имате платен годишен отпуск с гарантиран минимален размер от 20 дни. Ако не сте го използвали  целия, при прекратяване на трудовия договор ще получите парично обезщетение за неизползваната част.
  • Имате право на платен отпуск по болест.
  • Ако останете без работа, може да се регистрирате в бюрата по труда и да получавате обезщетение за безработица.
  • Ако работодателят Ви не спазва условията по трудовия договор или Ви  уволни  неправомерно, то може да заведете съдебен иск срещу него.